Uw privacy is voor Eiwitrijkerecepten.nl (Bluevisual) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.eiwitrijkerecepten.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Cookies 
Op de website van Eiwitrijkerecepten.nl maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website (Google Analytics);
 • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren(Google Analytics);
 • het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren en speciale aanbiedingen te doen(Google Analytics);
 • het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites(Google Analytics).

Om de website gratis te houden, hebben wij Google advertenties op onze website. Wij maken gebruik van:

 • Google Adsense (wij gebruiken zowel textuele als visuele advertenties). 


De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Je kunt de cookies instellen in het popup die direct tevoorschijn komt als je onze website bezoekt. Niet alle cookies hoeven te worden geaccepteerd, maar wij waarderen het wel. Op deze manier kunnen wij de recepten op onze website gratis houden. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je ook uitschakelen middels je browserinstelingen. Ook kunt u meer lezen op Veiliginternetten.nl.

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen we niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Aanmelden op de nieuwsbrief (inclusief gratis ebook)
Via de website kun je je aanmelden voor recepten via e-mail (nieuwsbrief), je krijgt hierbij een gratis ebook met tips en recepten die je direct kunt downloaden. Afmelden is eenvoudig door onderaan de e-mail uit te schrijven. Wij staan erop dat wij nooit meer dan 1 keer per week een nieuwsbrief versturen. We snappen dat teveel e-mailberichten als irritant kan worden beschouwd.

Kopen van het EiwitFitPlan
Bij het kopen van het EiwitFitPlan hebben wij uw naam en e-mailadres nodig om de bestelling te kunnen verwerken. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in onze database met zeer sterk genereerde wachtwoorden. Wij doen er alles aan om deze gegevens zo veilig mogelijk te houden. Ook maken we gebruik van SSL (veilig HTTPS). Het EiwitFitPlan sturen wij naar uw e-mailadres met een – speciaal voor u aangemaakte link – waarmee u Het EiwitFitPlan kunt downloaden op uw gewenste apparaat zoals een laptop, desktop, mobiele telefoon, e-reader of tablet.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst. Met deze statistieken verbeteren we onze dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens. Dit doen wij op basis van jouw toestemming.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Contactgegevens

Eiwitrijkerecepten.nl (Bluevisual)
Passaat 23 (Geen bezoekadres)
3893CV ZEEWOLDE

E-mail: [email protected]