Datum: 1/3/2019
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.eiwitrijkerecepten.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via www.eiwitrijkerecepten.nl houdt in en dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

 

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.eiwitrijkerecepten.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.
1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Eiwitrijkerecepten.nl(Bluevisual). De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.eiwitrijkerecepten.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.
1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Eiwitrijkerecepten.nl(Bluevisual).

 

2 Intellectuele eigendomsrechten
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Eiwitrijkerecepten (Bluevisual). U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
2.2 Eiwitrijkerecepten (Bluevisual) garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
3.1 Eiwitrijkerecepten(Bluevisual) is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Eiwitrijkerecepten(Bluevisual). Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
4.1 Op de digitale producten van Eiwitrijkerecepten(Bluevisual) berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

 

5.1 Bestelling annuleren en resultaatsgarantie
5.1 Op digitale producten van Eiwitrijkerecepten(Bluevisual) geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is voor ons niet verplicht.
5.2 U krijgt bij aankoop een 100% resultaatsgarantie. Geen resultaat na 2 maanden? Dan krijgt u uw geld terug. Wel zult u het product eerst twee maanden goed en gemotiveerd moeten gebruiken om resultaten te ervaren. We zijn er namelijk ervan overtuigd dat je met dit product resultaat kunt halen, mits je dit op de juiste manier toepast. Dat wil zeggen: heb je na 2 maanden nog steeds geen resultaat? Neem contact met ons op en beschrijf je klacht. Wij zullen deze klacht in behandeling nemen en uw geld terug retourneren.

 

6 Diversen
6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eiwitrijkerecepten(Bluevisual) vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen:
Eiwitrijkerecepten(Bluevisual) | [email protected]